maxentrop logo_white_01.png

HÍREK

maxentrop logo_grey.png

Örömmel tájékoztatjuk jelenlegi és jövőbeni üzleti partnereinket, hogy a Maxentróp Kft.

a munkájának garanciájaként,

2019 novemberétől szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, melyet a GENERALI Biztosító Zrt. biztosít.

naih-02.png

NEMZETI

ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓ- SZABADSÁG HATÓSÁG

nki_edited.png

NEMZETI

KIBERVÉDELMI

INTÉZET

BEMUTATKOZÁS

A Maxentrop Kft. fő célja a piaci szereplők és az államigazgatás (hivatalok, önkormányzatok)

támogatása, felkészítése információ- és informatikavédelmi területeken.

 

2000 óta, foglalkozunk minőségirányítási, környezet-irányítási,  információvédelmi auditokkal és felkészítésekkel.

A szervezeteknél vizsgálatokat, auditokat végzünk és segítjük a szervezetek minőségirányítási, környezetirányítási, munkabiztonsági, információ és informatika biztonsági tanúsítási felkészülésüket, ill. korábbi tv. szerinti adatvédelmi felelősi feladatokat láttunk el. Több, magyarországi tanúsító hely számára végzünk auditokat.

Mára a tevékenység kibővült energiairányítási rendszerek felkészítésével is.


2013 óta részt veszünk és segítjük a közhatalmi szerveket az informatikabiztonsági megfelelőség kialakításában. Széles körben látjuk el az önkormányzatok, hivatalok informatika biztonsági felelősi (IBF) feladatait és piaci szereplőnél adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatokat.

 

Az eddigi munkánk során, közel 120 Hivatal informatikabiztonsági és adatvédelmi rendszerének felmérésében és a szabályzatának elkészítésében vettünk részt és képviseljük őket folyamatosan. A Maxentrop Kft, az egész ország területén rendelkezésre áll mind üzleti, mind az nem üzleti ügyfelei részére. Partnereinknél a mindenkori feladattal összefüggő de akár rendkívüli tanácsadást, workshopot, konzultációt is tartunk személyes jelenléttel.

 

Információbiztonság és adatvédelmi szolgáltatásunkat, mérnök informatikus

és adatvédelmi szakjogász részvételével végezzük.

 
 

SZOLGÁLTATÁSOK

 

FELKÉSZÍTÉSEK

42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a pénzügyi intézmények, a biztosítók

és a viszont biztositok, továbbá a befektetési vállalkozások és

az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről,


2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek

elektronikus információbiztonságáról szerinti,


41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba

és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szerinti,


NIST 800 53 Rev4 szerinti, felkészítések.

Az adatvédelemről szóló Európai Parlament és Tanács 679. számú rendelete GDPR (2018 május 25). – felkészítés adatvédelmi tisztviselői (DPO) képviselete. A szolgáltatás nyújtása során többek között:

Elkészítjük a GDPR-ral kapcsolatos adattérképet, elemzés keretében megvizsgáljuk a jogalapokat,

célhoz kötöttségeket, (hatásvizsgálat, kockázatértékelés) javaslatot teszünk az adatok tisztítására

és elkészítjük a Hivatal adatvédelmi szabályzatát.


Tájékoztatjuk és szakmai tanácsot adunk az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, alkalmazottak részére, adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban.


Ellenőrizzük, az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos

belső szabályainak való megfelelést.

Ellenőrizzük a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő

személyzet tudatosságát.


Kérésre, szakmai tanácsot adunk az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan,

valamint nyomon követjük a hatásvizsgálat (EU) 2016/679 RENDELETE 35. cikk szerinti elvégzését.


Együttműködünk a felügyeleti hatósággal.


Az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként működünk a felügyeleti hatóság felé.

IGÉNY SZERINT ELKÉSZÍTJÜK TÖBBEK

KÖZÖTT A KÖZHATALMI SZERVEK

Informatikabiztonsági szabályzatát (IBSZ) a kiegészítő dokumentumokkal

Információátadási szabályzatát    

Iratkezelési szabályzatát    

Archiválási szabályzatát    

Elektronikus aláírás szabályzatát    

Közérdekű adatok megismerésének szabályzatát    

Közadatok újra hasznosításának szabályzatát   

Integritás szabályzatát   

Adatvédelemmel kapcsolatos (GDPR) teljes dokumentációját

Így átfogó és széles körű szakmai területeken segítjük partnereink munkáját, melyek közül kiemeljük a következőket: szabályozások, kockázatelemzés, minőségbiztosítás, képzés. Segítjük partnereink ISO 27001 bevezetésre történő felkészülését, tanúsítását.

IT biztonsági szakértői tevékenységünk keretében munkatársaink sokéves tapasztalattal minősítéssel rendelkező szakemberek, akik széleskörű ismeretekkel rendelkeznek az informatikabiztonság különböző – pl. COBIT, ISO 27001 – területein is.

Reverse Engineering

Egy meglévő terméket, egy fizikailag megfogható darabot fejtünk vissza és elemzünk, hogy megértsük annak működését, funkcionalitását. Olyan alkatrészek újraépítéséhez használható, amelyekhez nincs megfelelő műszaki dokumentációja. Lehetőség van arra is, hogy egy rosszul megtervezett termék hibáit feltárjuk a visszafejtés során. Ezek fontos előnyökkel ruházzák fel a tervezést. 3D szkenneléssel, lézeres szkenneléssel beolvassuk a vizsgált darabot és megfelelő formátumban (pl. Solid Edge) elkészítjük a rajzát. Szükség esetén a módosításokat elvégezve 3D nyomtatással kézzelfogható mintadarabot készítünk belőle.

3D nyomtatás

3D nyomtatás  (Mosaic Element több anyagos és többszínű 3D-nyomtatóval) az univerzalitása okán előállított egyedi, méretarányos gyártmányok, modellek, kézbe foghatóak az összetett elemek, gyártmányok összeilleszthetőek, funkcióiban kipróbálhatóak. Mintagyártás, egyedi öntőforma gyártás. Dizájn termékek készítése.

Adatvédelmi felkészítés vizsgálat

Adatvédelmi tisztviselői (Data Protection Officer, DPO) feladatok, képviselet
ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során.

ISO 9001-2015

(MIR) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba. Továbbá, minőségirányítási felelősi feladatok ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során.

ISO 14001-2015

(KIR) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba. Továbbá, környezetirányítási felelősi feladatok ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során

ISO 45001-2018

(MEBIR) (OHSAS) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba. Továbbá, munkabiztonság irányítási felelősi feladatok ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során.

ISO 50001-2019

(EIR) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba. Továbbá, energiairányítási felelősi feladatok ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során.

ISO 27001-2014

(IBIR) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba. Továbbá, információbiztonsági rányítási felelősi feladatok ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során.

ISO TS autóipari és vasút ipari rendszerek

(TS) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba.

 

JOGOSULTSÁGOK

Informatikabiztonsági felelősi feladatok ellátására, jogszabályban meghatározott
képzettséggel, végzettséggel, tapasztalattal (éves továbbképzéssel – Közszolgálati Egyetem) rendelkezünk.

A korábbi Adatvédelmi tv-nek is (Informatikus mérnök diploma, adatvédelemben eltöltött
szakmai tapasztalat) megfeleltünk,

így a GDPR által elvárt DPO-i képességeket is teljesítjük.

Az ISO-s rendszerek mindegyikére belső auditori végzettéggel, tapasztalattal rendelkezünk. A minőségirányítási és információbiztonsági területen tanusítói vezető auditori kinevezéssel rendelkezünk.

 

KAPCSOLAT

Központ: 7174 Kéty, Petőfi u. 2/A    Telefon: +36 74 438235
Mobil: +36 20 9616624  |  +36 30 3149660    Levélcím: 7174 Kéty Petőfi u. 2/A.
e-mail: info@maxentropia.hu    facebook: @maxentrop

HAJDUNÉ FENYŐ MARGIT

ügyvezető, gazdasági vezető


Mobil: +36 30 314 9660
E-mail: penzugy@maxentropia.hu

HAJDU SÁNDOR

ügyvezető

Informatikus mérnök, IRCA auditor, IBF, DPO


Mobil: +36 20 961 6624
E-mail: sandor.hajdu@maxentropia.hu

Adatvédelmi tisztviselő

elérhetőségei

 

HAJDU SÁNDOR
Levélcím:
7174 Kéty Petőfi u. 2/A.
E-mail: dpo@maxentropia.hu

maxentrop logo_white_01.png
infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA.jpg
infoblokk_kedv_final_CMYK_ESBA.jpg