top of page
infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA.jpg
maxentrop logo_white_01.png
infoblokk_kedv_final_CMYK_ESBA.jpg
HÍREK

HÍREK

2023.03.16. Riasztás! A Nemzeti Kibervédelmi Intézet riasztást ad ki a Microsoft szoftvereket érintő kritikus kockázati besorolású sérülékenységek kapcsán, azok súlyossága, kihasználhatósága és a szoftverek széleskörű elterjedtsége miatt, valamint tájékoztatást Adobe termékeit érintő frissítések végett. Kérem, amennyiben használják a fenti szoftvereket, mielőbb gondoskodjanak azok frissítéséról. A dokumentumok az alábbi hivatkozásokon keresztül érhető el: https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/riasztas/riasztas-adobe-termekeket-erinto-serulekenysegekrol-2023-marcius/ https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/riasztas/riasztas-microsoft-termekeket-erinto-serulekenysegekrol-2023-marcius/

2023.02.23. Központi Információs Közadat-nyilvántartás - Mikortól és milyen szerződéseket kell feltölteni? - Azokat a szerződéseket kell feltölteni, amelyek 2022.november 29.-e után kötöttek - A Központi Információs Közadat-nyilvántartás 37/C. § * (1) A közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szervek - …… kéthavi rendszerességgel, a közzétételt követő legalább tíz évig elérhető módon, a (3) bekezdés szerinti bontásban közzéteszik. Tehát nem csak a Hivatalok szerződés adatait kell feltölteni. A feltöltő honlap és a részletek innen érhető el https://kif.gov.hu/#/regulation

2023.02.16. Riasztás! A Nemzeti Kibervédelmi Intézet riasztást adott ki a Microsoft szoftvereket érintő kritikus kockázati besorolású sérülékenységek kapcsán, azok súlyossága, kihasználhatósága és a szoftverek széleskörű elterjedtsége miatt, valamint tájékoztatást Adobe termékeit érintő frissítések végett. Kérem, frissítsék a fenti szoftvereket, (ha ez nem automatikusan történik) vagy jelezze ezt a Hivatal rendszereiért felelős informatikusnak, rendszergazdásnak. A dokumentumok az alábbi hivatkozásokon keresztül érhető el: https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/riasztas/riasztas-microsoft-termekeket-erinto-serulekenysegekrol-2023-februar/ https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/tajekoztatas/tajekoztatas-adobe-szoftverek-serulekenysegeirol-2023-februar/

2023.02.15. Központi Információs Közadat-nyilvántartás - Mi történik, ha üres, vagy hibás formátumban szolgáltatok adatokat? Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Központi Információs Közadat adatlaot üresen vagy nem a www.kif.gov.hu oldalról letöltött hivatalos sablon használatával küldte be .XLSX formátumban, azt a rendszer nem tudja feldolgozni. Kérjük a beküldésnél vegye figyelembe, hogy nem keletkezik az Info tv. 37/C. §-ában foglalt adatszolgáltatói kötelezettség abban esetben, azaz az Adatlapot sem kell benyújtani a SZÜF felületen keresztül, ha az adott adatszolgáltatási időszakban az adatszolgáltatónál nincs olyan adat, melyet a jogszabály alapján közzé kell tennie. Amennyiben az adatszolgáltatás benyújtásával kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek egyikén: Tel.: +36 (1) 550-1831 e-mail: kif@1818.hu Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. Bővebb információ: www.kif.gov.hu

2023.01.10. Központi Információs Közadat-nyilvántartás - Megjelent a kitöltési útmutató és megnyílt a feltöltési felület. Megjelent a korábban jelzett Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületen előírt közzétételről és az átláthatósági eljárásról szóló rendelet szerinti új közzétételi szabályzat és feltöltési felület. A jelzett feltöltési határidő egyelőre az adatlapon meghatározott szerződésekre, támogatásokra vonatkozik, így az szerintünk könnyen és időben teljesíthető, a tájékoztató anyag informatív. Lásd az alábbi közleményt és a benn szereplő linkeket. Közlemény a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületen előírt közzétételről és az átláthatósági eljárásról A nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével minden költségvetési szerv köteles meghatározott gazdálkodási adatait az újonnan létrehozott Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (a továbbiakban: Felület)[1] kéthavi rendszerességgel közzétenni. A közzététel módját és pontos tartalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. §-a és a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A közzétételi kötelezettség a 2022. november 29-én vagy azt követően keletkezett adatokra vonatkozik. Az adatszolgáltatást a Felületről letölthető adatlapon a Felhasználói Szabályzatban[2] található útmutatók szerint kell teljesíteni. A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. (a továbbiakban: NAVÜ) az adatokat az adatlap beérkezését követő munkanapon a Felületen közzéteszi. Az első alkalommal teljesítendő adatszolgáltatásokat legkésőbb 2023. február 28. napjáig köteles a NAVÜ a Felületen közzétenni. Amennyiben egy költségvetési szerv a Felületen közzétételi kötelezettségét nem teljesítette vagy a közzétételre a valóságnak nem megfelelő adatokkal vagy hiányosan került sor, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) bejelentés alapján átláthatósági hatósági eljárást indít és hivatalból átláthatósági hatósági eljárást indíthat. Az átláthatósági hatósági eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap. A Hatóság jogsértés esetén elrendeli a Felületen a közzétételi kötelezettség soron kívüli, de legfeljebb 15 napon belüli teljesítését. Amennyiben közzétételi kötelezettségének a költségvetési szerv 15 napon belül továbbra sem tesz eleget, a Hatóság bírságot szabhat ki. A bírság mértéke százezertől ötvenmillió forintig terjedhet. A Hatósághoz 2023. február 28. napjától lehet bejelentést tenni az átláthatósági eljárás megindítása céljából. Budapest, 2023. január 3. [1] https://kif.gov.hu/ [2] https://kif.gov.hu/#/regulation
maxentrop logo_grey.png

Örömmel tájékoztatjuk jelenlegi és jövőbeni üzleti partnereinket, hogy a Maxentróp Kft.

a munkájának garanciájaként,

2019 novemberétől szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, melyet a GENERALI Biztosító Zrt. biztosít.

naih-02.png

NEMZETI

ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓ- SZABADSÁG HATÓSÁG

nki_edited.png

NEMZETI

KIBERVÉDELMI

INTÉZET

BEMUTATKOZÁS

A Maxentrop Kft. fő célja a piaci szereplők és az államigazgatás (hivatalok, önkormányzatok)

támogatása, felkészítése információ- és informatikavédelmi területeken.

 

2000 óta, foglalkozunk minőségirányítási, környezet-irányítási,  információvédelmi auditokkal és felkészítésekkel.

A szervezeteknél vizsgálatokat, auditokat végzünk és segítjük a szervezetek minőségirányítási, környezetirányítási, munkabiztonsági, információ és informatika biztonsági tanúsítási felkészülésüket, ill. korábbi tv. szerinti adatvédelmi felelősi feladatokat láttunk el. Több, magyarországi tanúsító hely számára végzünk auditokat.

Mára a tevékenység kibővült energiairányítási rendszerek felkészítésével is.


2013 óta részt veszünk és segítjük a közhatalmi szerveket az informatikabiztonsági megfelelőség kialakításában. Széles körben látjuk el az önkormányzatok, hivatalok informatika biztonsági felelősi (IBF) feladatait és piaci szereplőnél adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatokat.

 

Az eddigi munkánk során, közel 120 Hivatal informatikabiztonsági és adatvédelmi rendszerének felmérésében és a szabályzatának elkészítésében vettünk részt és képviseljük őket folyamatosan. A Maxentrop Kft, az egész ország területén rendelkezésre áll mind üzleti, mind az nem üzleti ügyfelei részére. Partnereinknél a mindenkori feladattal összefüggő de akár rendkívüli tanácsadást, workshopot, konzultációt is tartunk személyes jelenléttel.

 

Információbiztonság és adatvédelmi szolgáltatásunkat, mérnök informatikus

és adatvédelmi szakjogász részvételével végezzük.

BEMUTATKOZÁS

SZOLGÁLTATÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK

FELKÉSZÍTÉSEK

42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a pénzügyi intézmények, a biztosítók

és a viszont biztositok, továbbá a befektetési vállalkozások és

az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről,


2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek

elektronikus információbiztonságáról szerinti,


41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba

és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szerinti,


NIST 800 53 Rev4 szerinti, felkészítések.

KÉPVISELET

Az adatvédelemről szóló Európai Parlament és Tanács 679. számú rendelete GDPR (2018 május 25). – felkészítés adatvédelmi tisztviselői (DPO) képviselete. A szolgáltatás nyújtása során többek között:

Elkészítjük a GDPR-ral kapcsolatos adattérképet, elemzés keretében megvizsgáljuk a jogalapokat,

célhoz kötöttségeket, (hatásvizsgálat, kockázatértékelés) javaslatot teszünk az adatok tisztítására

és elkészítjük a Hivatal adatvédelmi szabályzatát.


Tájékoztatjuk és szakmai tanácsot adunk az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, alkalmazottak részére, adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban.


Ellenőrizzük, az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos

belső szabályainak való megfelelést.

Ellenőrizzük a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő

személyzet tudatosságát.


Kérésre, szakmai tanácsot adunk az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan,

valamint nyomon követjük a hatásvizsgálat (EU) 2016/679 RENDELETE 35. cikk szerinti elvégzését.


Együttműködünk a felügyeleti hatósággal.


Az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként működünk a felügyeleti hatóság felé.

SZABÁLYZATKÉSZÍTÉS

Igény szerint elkészítjük - többek között - a közhatalmi szervek

Informatikabiztonsági szabályzatát (IBSZ) a kiegészítő dokumentumokkal

Információátadási szabályzatát    

Iratkezelési szabályzatát    

Archiválási szabályzatát    

Elektronikus aláírás szabályzatát    

Közérdekű adatok megismerésének szabályzatát    

Közadatok újra hasznosításának szabályzatát   

Integritás szabályzatát   

Adatvédelemmel kapcsolatos (GDPR) teljes dokumentációját

Így átfogó és széles körű szakmai területeken segítjük partnereink munkáját, melyek közül kiemeljük a következőket: szabályozások, kockázatelemzés, minőségbiztosítás, képzés. Segítjük partnereink ISO 27001 bevezetésre történő felkészülését, tanúsítását.

IT biztonsági szakértői tevékenységünk keretében munkatársaink sokéves tapasztalattal minősítéssel rendelkező szakemberek, akik széleskörű ismeretekkel rendelkeznek az informatikabiztonság különböző – pl. COBIT, ISO 27001 – területein is.

Reverse Engineering

Egy meglévő terméket, egy fizikailag megfogható darabot fejtünk vissza és elemzünk, hogy megértsük annak működését, funkcionalitását. Olyan alkatrészek újraépítéséhez használható, amelyekhez nincs megfelelő műszaki dokumentációja. Lehetőség van arra is, hogy egy rosszul megtervezett termék hibáit feltárjuk a visszafejtés során. Ezek fontos előnyökkel ruházzák fel a tervezést. 3D szkenneléssel, lézeres szkenneléssel beolvassuk a vizsgált darabot és megfelelő formátumban (pl. Solid Edge) elkészítjük a rajzát. Szükség esetén a módosításokat elvégezve 3D nyomtatással kézzelfogható mintadarabot készítünk belőle.

3D nyomtatás

3D nyomtatás  (Mosaic Element több anyagos és többszínű 3D-nyomtatóval) az univerzalitása okán előállított egyedi, méretarányos gyártmányok, modellek, kézbe foghatóak az összetett elemek, gyártmányok összeilleszthetőek, funkcióiban kipróbálhatóak. Mintagyártás, egyedi öntőforma gyártás. Dizájn termékek készítése.

Adatvédelmi felkészítés vizsgálat

Adatvédelmi tisztviselői (Data Protection Officer, DPO) feladatok, képviselet
ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során.

ISO 9001-2015

(MIR) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba. Továbbá, minőségirányítási felelősi feladatok ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során.

ISO 14001-2015

(KIR) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba. Továbbá, környezetirányítási felelősi feladatok ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során

ISO 45001-2018

(MEBIR) (OHSAS) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba. Továbbá, munkabiztonság irányítási felelősi feladatok ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során.

ISO 50001-2019

(EIR) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba. Továbbá, energiairányítási felelősi feladatok ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során.

ISO 27001-2014

(IBIR) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba. Továbbá, információbiztonsági rányítási felelősi feladatok ellátása a szervezettel folyamatos támogatói kapcsolat során.

ISO TS autóipari és vasút ipari rendszerek

(TS) vezetés támogató irányítási rendszer tervezése, dokumentálása, auditra való felkészítése, eseti határozott időtartamba.

JOGOSULTSÁGOK

JOGOSULTSÁGOK

Informatikabiztonsági felelősi feladatok ellátására, jogszabályban meghatározott
képzettséggel, végzettséggel, tapasztalattal (éves továbbképzéssel – Közszolgálati Egyetem) rendelkezünk.

A korábbi Adatvédelmi tv-nek is (Informatikus mérnök diploma, adatvédelemben eltöltött
szakmai tapasztalat) megfeleltünk,

így a GDPR által elvárt DPO-i képességeket is teljesítjük.

Az ISO-s rendszerek mindegyikére belső auditori végzettéggel, tapasztalattal rendelkezünk. A minőségirányítási és információbiztonsági területen tanusítói vezető auditori kinevezéssel rendelkezünk.

KAPCSOLAT

KAPCSOLAT

Központ: 7174 Kéty, Petőfi u. 2/A    Telefon: +36 74 438235
Mobil: +36 20 9616624  |  +36 30 3149660    Levélcím: 7174 Kéty Petőfi u. 2/A.
e-mail: info@maxentropia.hu    facebook: @maxentrop

HAJDUNÉ FENYŐ MARGIT

ügyvezető, gazdasági vezető


Mobil: +36 30 314 9660
E-mail: penzugy@maxentropia.hu

HAJDU SÁNDOR

ügyvezető

Informatikus mérnök, IRCA auditor, IBF, DPO


Mobil: +36 20 961 6624
E-mail: sandor.hajdu@maxentropia.hu

Adatvédelmi tisztviselő

elérhetőségei

 

HAJDU SÁNDOR
Levélcím:
7174 Kéty Petőfi u. 2/A.
E-mail: dpo@maxentropia.hu

maxentrop logo_white_01.png

ELNYERT PÁLYÁZATOK

GINOP-5.3.17-21-KKV kapacitásbővítő támogatás

A projekt címe:” Pályázat KKV kapacitásbővítő támogatás

Elnyert támogatás: utófinanszírozott: 9.360.000.HUF

GINOP-1.2.9-20-21-04783 Pályázati felhívás Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatására

A projek címe:” Pályázat eszközbeszerzésre, és infokommunikációs eszközök beszerzésére.”

Elnyert támogatás: utófinanszírozott: 7.676.204.HUF

Támogatott eszközök:

Információs technológia-fejlesztés –DELL Latitude Laptopok 5521

Információs technológia-fejlesztés - Optma EH335 típusú projektorok Optoma EH335 DLP Projektorok

Információs technológia-fejlesztés - LG OLED55BX3LB Smart OLED Televízió, 4K ULtra HD, HDR webOS

Információs technológia-fejlesztés - Synology DS1817 HDD típusú külső adattároló           

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása - EinScan Pro 2X Plus Series kézi 3D szkenner          

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása - Ipari Gurulóállvány rendszer: Zarges – Z600 S-Plus Kitámasztókkal, széles változat. 9,25m (1,8*1,2m)    

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása - Raise 3D Pro2 Plus (3DH-0014) 3D Ipari nyomtató

PÁLYÁZATOK
bottom of page